[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych doposażeniem istniejącego ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaułek w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 58/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
przedmiar_krzywy_zaulek_22.06.2018.pdf 12053 kB
pyt._i_odp._2.pdf 104 kB
pytania_i_odpowiedzi.pdf 134 kB
zal._do_pytan_i_odpowiedzi.7z 23722 kB
zal.7z 55825 kB