[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym, celem utworzenia Parku Rzecznego Sudół Dominikański (Rozrywka), w ramach zadania pn.: „Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie Parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 56/2018

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
ogloszenie_nr_570465.pdf 262 kB
siwzuslugiprojektikoncepcjaparkrzecznysudoldominikanski08.06.2018p56pdf.pdf 859 kB
zalaczniki_sudol.7z 101484 kB