[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 53/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi_1.pdf 228 kB
1.7z 1137108 kB