[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia usług nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania pn.: „Remont, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na dz. nr 6/6 obr. 18 jedn. ewid. Krowodrza”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 51/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytanie_i_odpowiedz.pdf 125 kB
zalaczniki.7z 82011 kB