[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową Parków Kieszonkowych na terenach Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na zadania w odniesieniu od 1 do 10 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 50/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania
- Wynik postępowania dla części 1
- Wynik postępowania dla części 2
- Wynik postępowania dla części 3

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi_do_siwz.pdf 2794 kB
zalacznik_b.zip 62 kB
zalacznik_c.zip 637811 kB