[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych doposażeniem istniejącego ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaułek w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 45/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
dokumentacja_projektowa.7z 35860 kB
zal_do_siwz_zielen.7z 7756 kB
przedmiar.pdf 57 kB