[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania operatu gleboznawczego, niezbędnego do zmiany klasy i użytku gruntów na leśne, oraz uzyskania przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatu gleboznawczego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 39/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytanie_i_odpowiedz.pdf 286 kB
kopia_11_01_2017_wlasnosc_gmina_zmiana_na_ls.xlsx 53 kB
ogloszenie_.pdf 254 kB