[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z koncepcją i projektem wykonawczym w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa - utworzenie Parku wokół Dworku Jana Matejki os. Krzesławice- dokumentacja projektowa”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie znak sprawy: 41/2018

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
omylka_rachunkowa.pdf 672 kB
pytania_i_odpowiedzi.pdf 1161 kB
ogloszenie_.pdf 259 kB
zalczniki_do_siwz.7z 29476 kB