[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, związanych z realizacją zadania pn.: „Modernizacja placu z fontanną – część 2, w Parku Lotników Polskich w Krakowie”, na działce nr 1/140, obr. 52 Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 37/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytanieiodpowiedz.pdf 105 kB
1.7z 27945 kB