[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową Parku Kieszonkowego zlokalizowanego przy ul. Łobzowskiej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 35/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
1.7z 105680 kB