[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie rewitalizacji Parku Krakowskiego, w ramach zadania pn.: „Rzeźby na terenie parków Krakowa”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 30/2018 - zamówienie z wolnej ręki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
ogloszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf 516 kB