[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania koncepcji szlaku rekreacyjno-sportowego otaczającego Błonia Krakowskie wraz z opracowaniem kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla poszerzenia ul. Na Błoniach wzdłuż rzeki Rudawy, na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 16/2018

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
ogloszenie_.pdf 258 kB
zalaczniki_do_przetargu_blonia.7z 64746 kB