[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa Parku Linearnego przy ul. Grota Roweckiego w Krakowie – etap II”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 28/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytanie_i_odpowiedz.pdf 189 kB
ogloszenie_.pdf 569 kB
park_linearny_28.7z 118389 kB
siwzrob.bud.parklinearny21.03.2018p28.pdf 876 kB