[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego na terenie Plant Bieńczyckich, os. Wysokie na działce nr 179/1 obr. 8 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 23/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki_do_siwz.zip 26104 kB