[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową obiektów małej architektury oraz przebudową boiska na terenie rekreacyjnym na os. Piastów, przy ul. Popielidów w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 24/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania
- Wynik postępowania dla części 1

Załączniki:
nazwa rozmiar
uchylenie.pdf 60 kB
popielidow_ii.7z 350012 kB
r3trees_do_przetargow.zip 9570 kB