[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 6/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
koncepcja.pdf 763 kB
modyfikacja_do_siwz_20.03.2018.pdf 3362 kB
warunki_mpwik.pdf 173 kB
dokumentacja.7z 15907 kB
siwzprojektujibudujpsiwybiegmlynowka09.03.2018p6.pdf 1097 kB