[ wynik ] Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów na terenie Dzielnic II -XVIII w Krakowie. Znak sprawy 2/2015.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
ogrodki_jordanowskie_wykaz_do_przetargu_dz__xiv(1).doc 70 kB
wykaz_ogr._i_ziel._dz._ii_zzm-2015(1).doc 111 kB
wykaz_ogr._i_ziel._dz._vi-2015(1).doc 71 kB
wykaz_ogr._i_ziel._dz._x-2015.doc 89 kB
wykaz_ogr_xii_2015_przekaz_zzm.doc 93 kB
wykaz_ogr_xiii_2015_przekaz_zzm.doc 69 kB
wykaz_ogrodkow__dz_xv_do_utrzymania_od_2015_roku.doc 107 kB
wykaz_ogrodkow__dzielnica_xi____2015_dla_zzm.doc 69 kB
wykaz_ogrodkow_do_utrzymania_dz_iii_-2015.doc 106 kB
wykaz_ogrodkow_do_utrzymania_dz_v.doc 38 kB
wykaz_ogrodkow_do_utrzymania_dz_viii.doc 74 kB
wykaz_ogrodkow_dz__xvii.doc 59 kB
wykaz_ogrodkow_dz_xviii_-_biezace_na_2015_-_zzm_-_dorotka.doc 404 kB
wykaz_ogrodkow_i_zielencow_dz_xvi.doc 101 kB
wykaz_ogrodkow_jordanowskich_2015_dz._vii.doc 56 kB
wykaz_ogrodkow_jordanowskich_dz_iv.doc 115 kB
wykaz_ogrodkow_jordanowskich_dz_ix.doc 49 kB
zakres_i_harmonogram_2015_x-xii.doc 80 kB
zal._5_specyfikacja_techniczna.doc 116 kB
zalacznik_do_specyfikacji_technicznej.doc 31 kB
zasady_eksploatacji_boiska_sportowego.doc 25 kB
zestawienie_cen_dz_ii.doc 36 kB
zestawienie_cen_dz_iii(1).doc 43 kB
zestawienie_cen_dz_iv.doc 40 kB
zestawienie_cen_dz_ix.doc 31 kB
zestawienie_cen_dz_v.doc 34 kB
zestawienie_cen_dz_vi_-_ogrodki.doc 32 kB
zestawienie_cen_dz_vii.doc 39 kB
zestawienie_cen_dz_viii.doc 39 kB
zestawienie_cen_dz_x.doc 33 kB
zestawienie_cen_dz_xi.doc 32 kB
zestawienie_cen_dz_xii.doc 33 kB
zestawienie_cen_dz_xiii.doc 33 kB
zestawienie_cen_dz_xv.doc 41 kB
zestawienie_cen_dz_xvi.doc 39 kB
zestawienie_cen_dz_xvii(1).doc 33 kB
zestawienie_cen_dz_xviii.doc 51 kB
zestwienie_cen_dz_xiv.doc 37 kB
siwz_ogrodki_4_cz.pdf 176 kB
zal.10_-_oswiadczenie_wykonawcy.pdf 26 kB
zal.11_-_oswiadczenie_kapitalowe.pdf 39 kB
zal.3_-_oswiadczenie_wykonawcy.pdf 26 kB
zal.4_-_doswiadczenie_zawodowe.pdf 25 kB
zal._2_wzor_umowy_ogrodki.pdf 111 kB
zal._7_regulamin_placu.jpg 1061 kB
zal__1_formularz_oferty.pdf 44 kB
pytanie_odpowiedz.pdf 76 kB
pytanie_odpowiedz2.pdf 76 kB
sprostowanie_2_2015.pdf 77 kB
zmiana_siwz_2_2015.pdf 76 kB