[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Lotników Polskich w Krakowie – etap II”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 15/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi1.pdf 353 kB
pytania_i_odpowiedzi.pdf 949 kB
u1_wieloplaszczyznowa_struktura_do_wspinaczki.pdf 370 kB
ogloszenie_.pdf 266 kB
siwzrob.bud.parklotnikow01.03.2018p15.pdf 829 kB
zalacznik_c.7z 174035 kB