[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową skateparku w Parku Lotników Polskich w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 10/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytanie_i_odpowiedz_2.pdf 149 kB
uzgodnienia_park_lotnikow_polskich.zip 4515 kB
pytania_i_odpowiedzi.pdf 131 kB
modyfikacja_do_siwz.pdf 51 kB
zalaczniki_przetrag_skatepark_plp.7z 146073 kB
ogloszenie_.pdf 263 kB
siwzrob.bud.skateparkparklotnikow21.02.2018p10.pdf 809 kB