[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budolanych w zakresie rewitalizacji obszaru Zalewu Nowohuckiego w Krakowie na dz. nr 199/1; 199/2; 199/3; 426/1; 426/2 obr.44 Nowa Huta, dla ZZM. Znak sprawy: 120/2017- zamówienie z wolnej ręki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania