[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót w zakresie realizacji zadania pn. "Modernizacja boisk przy ogródku jordanowskim ul. Opolska/Jaremy" dla ZZM. Znak sprawy: 109/2017-zamówienie z wolnej ręki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania