[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową skateparku w Parku Lotników Polskich w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 4/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki_przetrag_skatepark_plp.7z 146073 kB
ogloszenie_.pdf 565 kB
siwzrob.bud.skateparkparklotnikow05.02.2018p4.pdf 827 kB