[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową obiektów małej architektury oraz przebudową boiska na terenie rekreacyjnym na os. Piastów, przy ul. Popielidów w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 2/2018

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi_do_siwz_2.pdf 2150 kB
przedmiar_poprawiony.pdf 134 kB
pytania_i_odpowiedzi_do_siwz.pdf 1889 kB
modyfikacja_do_siwz.pdf 2523 kB
r3trees_do_przetergow.zip 9573 kB
popielidow_cd.7z 343062 kB