[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług dostawy wraz z sadzeniem roślin oraz pielęgnacją gwarancyjną dotyczących wykonania arboretum w zakresie rewitalizacji Parku Dębnickiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 112/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
modyfikacja_do_siwz.pdf 109 kB
przetarg_park_debnicki_zielen.zip 25647 kB