[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, magazynowania i dostawy elementów małej architektury, w ramach rewitalizacji Parku Dębnickiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 111/2017

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki_do_siwz.zip 5881 kB