[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, magazynowania i dostawy elementów małej architektury, w ramach zadania pn.: Rewitalizacji Parku im. S. Żeromskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 103/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
modyfikacja_siwz.pdf 735 kB
zalacznik_a_do_siwz.zip 2429 kB