[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z budową dwóch pomostów w rejonie kąpieliska Bagry Wielkie, w pobliżu ul. Koziej w Krakowie, działki nr 338/7, 341/1, 338/4, obręb 28, dzielnica XIII Podgórze, w ramach zadania pn. „Bezpieczne kąpielisko”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 95/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki_do_siwz.7z 2703 kB