[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych w zakresie zadania pn.: „Modernizacja boisk przy ogródku jordanowskim ul. Opolska / Jaremy”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak 92/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalacznik_do_siwz.7z 7663 kB