[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych dotyczących bieżącej konserwacji alejek parkowych i zatok pod ławki parkowe na terenie Plant Bieńczyckich, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 91/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki_do_siwz.7z 198744 kB