[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przebudowy istniejącego ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 90/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
ogloszenie_.pdf 554 kB
zalaczniki_do_siwz.7z 23784 kB