[ wynik ] Dostawa oraz obsługa rejestracji sześciu samochodów z napędem hybrydowym na potrzeby realizacji zadań statutowych ZZM w Krakowie. Znak sprawy 6/2016.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
odpowiedz_na_pytanie-_zn.spr._6.pdf 874 kB
zakres_rzeczowy_opz.pdf 26 kB
zal._1_-_formularz_oferty.pdf 40 kB
zal._2_umowa_-_dostawa_szesciu_samochodow.pdf 83 kB
zal._3_oswiadczenie_wykonawcy.pdf 26 kB
zal._4_-_informacja_dot._grupy_kap..pdf 25 kB
zal._5_-_cennik.pdf 25 kB