[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych na terenie Parku Lotników, w tym wykonanie nawierzchni i infrastruktury towarzyszącej wraz z zakupem, dostawą i montażem elementów małej architektury, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 86/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki_do_siwz.7z 45851 kB