[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego w rejonie ul. Lipińskiego, działki nr 63/6, 41/13, 41/14, 63/7, 89/12, 311/20, 65/26, 65/31 obręb 31 Podgórze, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.Znak sprawy 82/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi_do_siwz.pdf 1103 kB
zalaczniki_do_siwz.7z 17503 kB