[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem elementów małej architektury na terenach Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na zadania, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 81/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki_do_siwz.7z 2146 kB