[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Modernizacja boisk przy ogródku jordanowskim ul. Opolska / Jaremy”, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 77/2017

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
siwzrob.bud.modernizacjaboiskopolskajaremy21.09.2017p77.pdf 606 kB
zalaczniki_do_siwz.zip 8876 kB