[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją boiska w Parku Tysiąclecia, Dzielnica XV Mistrzejowice, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 78/2017

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
siwzrob.bud.modernizacjaboiskamistrzejowice21.09.2017p78.pdf 614 kB
zalaczniki_do_siwz.zip 1213 kB