[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Nasadzenia w Parku Kościuszki – stworzenie tematycznego ogrodu wypoczynkowego”, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 76/2017

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
siwzrob.bud.elem.archt.inasadzeniaparkkosciuszki20.09.2017p76_(002).pdf 652 kB
zalaczniki_do_siwz.zip 33024 kB