[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług dotyczących dostawy wraz z sadzeniem roślin na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2017 oraz pielęgnacją w latach: 2017-2018, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia. Znak sprawy 74/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania
- Wynik postępowania dla części 1
- Wynik postępowania dla części 2

Załączniki:
nazwa rozmiar
ogloszenie_.pdf 564 kB
zalaczniki_do_siwz.7z 222279 kB