[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie budowy ogrodu sensorycznego na działce nr 65/52 obr. 61 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Adama Bochenka w Krakowie, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 73/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi_2_do_siwz.pdf 1118 kB
pytania_i_odpowiedzi_do_siwz.pdf 1191 kB
zalaczniki_do_siwz.7z 20918 kB