[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i przeprowadzenia robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa wybiegu dla psów na Dzielnicy XIII, przy ul. Lipskiej w Krakowie”. Znak sprawy 72/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
ogloszenie_nr_589276.pdf 558 kB
psi_wybieg_lipska.zip 10137 kB