[ wynik ] Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowanych w zakresie rozbudowy toru rowerowego typu „pumptruck” z betonu asfaltowego w Parku Lotników Polskich w Krakowie, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 59/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pyt.odp.modyf.p59.pdf 345 kB
krakow_park_lotnikow_bioz.pdf 251 kB
dokumentacja_geologiczna.zip 1605 kB
inwentaryzacja_zieleni.zip 4159 kB
projekt_architektoniczno_budowlany.zip 10499 kB
projekt_zagospodarowania_terenu.zip 6954 kB
przedmiar_robot.pdf 76 kB
stwior.pdf 161 kB
zalaczniki_formalno_prawne.zip 3049 kB
zalacznik_b_do_siwz_wzor_tabelaryczny_cen_jednostkowych_i_wartosci_oraz_zestawienie_materialow.xls 49 kB