[ wynik ] Utrzymanie zieleni niskiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach: 2016, 2017, 2018 z podziałem na zadania. Znak sprawy 3/2016.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
informacja_o_wniesionym_odwolaniu-15.04.2016.pdf 42 kB
odwolanie-15.04.2016.pdf 3898 kB
informacja_o_wnieisonym_odwolaniu-13.04.2016_r..pdf 45 kB
tresc_odwolania.zip 6312 kB
odpowiedzi_10.03.2016.pdf 406 kB
3-wykaz_i_kosztorys_prac_rozlicz._rycz.-10.03.2016.xls 43 kB
modyfikacja_10.03.2016r..pdf 2057 kB
zal._3-wykaz_i_kosztorys_prac_rozlicz._ryczaltowo-01.03.2016.xls 44 kB
odpowiedzi_na_pytania_08.03.2016_r..pdf 5052 kB
modyfikacja_zalacznikow_08.03.2016_r..pdf 1005 kB
parki_08.03.2016_r.zip 37 kB
pasy_drogowe_obszar_2_zal._6_-_inwentaryzacja_terenow_objetych_ryczaltem_08.03.2016_r..xlsx 43 kB
pasy_drogowe_obszar_7_zal._6_-_inwentaryzacja_terenow_objetych_ryczaltem_08.03.2016_r.xls 105 kB
zielence,_tereny_osiedlowe,_pasy_drogowe,_plac_zabaw_08.03.2016_r.zip 84 kB
odpowiedzi_na_pytania_04.03.2016_r..pdf 4769 kB
odpowiedzi_na_pytania-02.03.2016_r..pdf 3099 kB
odpowiedz_na_pytania-29.02.2016_r..pdf 2697 kB
modyfikacja_24.02.2016_r..pdf 482 kB
modyfikacja_siwz-wzoru_umowy.pdf 582 kB
modyfikacja_zal._3-wykaz_i_kosztorys_prac_rozlicz._ryczaltowo.xls 44 kB
modyfikacja_zalacznik_3_-_wykaz_i_kosztorys_prac_rozlicz._rycz..xls 43 kB
odpowiedzi_na_pytania-23.02.2016_r..pdf 3062 kB
parki.zip 179 kB
pasy_drogowe,_zielence_,_tereny_mieszkaniowe.zip 530 kB
wzor_umowy_-_zalacznik_9-_tekst_jednolity.pdf 157 kB
wzor_umowy_-_zalacznik_9.pdf 157 kB
zal._10_oswiadczenie_wykonawcy.pdf 24 kB
zal._11_-_doswiadczenie_zawodowe.pdf 25 kB
zal._12_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf 113 kB
zal._14_-_informacja_dot._grupy_kap..pdf 17 kB
zal._8_-_formularz_oferty.pdf 35 kB
zal.nr_13_wykaz_sprzetu.pdf 27 kB
zalacznik_2_-zakres_i_standaryzacja_dla_prac_rozliczanych_powykonawczo.pdf 86 kB
zalacznik_4.1_-_tabela_standard_dla_utrzymania_ryczaltowego.pdf 72 kB
zalacznik_4_-_tabela_standard_dla_utrzymania_ryczaltowego;.pdf 111 kB
zalacznik_7_-_podzial_na_obszary.pdf 29 kB
modyfikacja.pdf 432 kB