[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową obiektów małej architektury w miejscu publicznym, tj. doposażenie istniejącego ogródka jordanowskiego przy ul. Michała Korpala, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 57/2017

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pyt.odp.p57.pdf 75 kB
siwzrob.bud.budowaogrkorpala06.07.2017p57.pdf 603 kB
zalacznik_do_siwz.zip 9710 kB