[ wynik ] Na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy toalety kontenerowej, w ramach zadania nr ZZM/O1.108/17 pn. „Rewitalizacja Parku Lotników Polskich”, dla ZZM w Krakowie. znak sprawy: 55/2017

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
siwzdostawaimontaztoaletakonterener.03.072017p55.pdf 426 kB