[ wynik ] Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją zadania pn. „Rewitalizacji Parku Żeromskiego w Krakowie: modernizacja placu zabaw, budowa pergoli oraz domku na drzewie”, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 50/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalacznik_nr_2_do_pfu_projekt_koncepcyjny.zip 433400 kB
zalacznik_nr_3_do_pfu_projekt_przebudowy_alejek.pdf 3123 kB
zalacznik_nr_4_do_pfu_konstrukcja_pergoli.zip 1586 kB
zalacznik_1_do_pfu_lokalizacja.png 1060 kB
zalacznik_nr_1_do_siwz_pfu_park_zeromskiego.pdf 3103 kB