[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu obiektu toalety kontenerowej, w ramach zadania nr ZZM/O1.108/17 pn. „Rewitalizacja Parku Lotników Polskich w Krakowie, w tym budowa toalety na działce nr 1/140 obr. 52 jedn. ewid. Nowa Huta”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 36/2017

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
ogloszenie_nr_96652_zmiana.pdf 380 kB
pyt.odp.14.06.2017r.pdf 124 kB
pytodpmodyfsiwz13.06.2017p36.pdf 119 kB
zmiana_ogloszenia12.06.2017.pdf 375 kB
modyfikacja.pdf 645 kB
siwzdostawaimontaztoaletakonterener.06.06.2017p36.pdf 809 kB