[ wynik ] Opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym w ramach Rewitalizacji Parku Lotników Polskich w Krakowie na działce nr 1/140, obręb 52, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak 47/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pyt.odp.mod.16.06.2017.pdf 222 kB
ogloszenie_nr_95109_zmiana_terminu.pdf 337 kB
pytanie_i_modyfikacja_do_siwz.pdf 1505 kB
ogloszenie_nr_526444.pdf 552 kB
zalaczniki_do_siwz.7z 1861 kB