[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia usług nadzoru inwestorskiego związanych z realizacją w 2017r. zadań inwestycyjnych na obszarach Gminy Miejskiej Kraków, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia. Znak sprawy 37/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
ogloszenie_nr_524558.pdf 558 kB
zalacznik_do_siwz.pdf 636 kB