[ wynik ] Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowanych w zakresie sukcesywnych remontów i bieżącej konserwacji ciągów pieszych i nawierzchni na terenach Gminy Miejskiej Kraków, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 32/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
sposob_realizacji_zadan_oraz_standaryzacja.docx 24 kB
specyfikacja_tech._odbioru_robot.docx 21 kB
kosztorys_ofertowy_wraz_z_zakresem_prac.xls 50 kB
zalaczniki_graficzne.zip 28678 kB