[ wynik ] Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy realizacji usług w zakresie gospodarki rolnej i ogrodniczej, dotyczących koszenia łąk nowohuckich, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 42/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania